ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων) - ενημερωμένος μέχρι και με τον Ν. 4313/2014)- Επιμέλεια Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου ΠΕΣΕΔΕ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3669/2008

(ΦΕΚ Α 116/18.6.2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων)

Ενημερωμένος μέχρι και με τον Ν. 4313/2014

Επιμέλεια Τ. Γακίδη, Νομικού Συμβούλου ΠΕΣΕΔΕ

Έκδοση της ΠΕΣΕΔΕ

 

Τον ενημερωμένο ν3669/2008 (μέχρι και με τον ν4313/2014) θα βρείτε εδώ

Κατηγορία: 
Φορέας: