Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

 

ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 12ης Μαρτίου 2007 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 23-3-2007 είναι:
 
Πρόεδρος: Πολυδεύκης Λιάκος
Αντιπρόεδρος: Τηλέμαχος Παμπόρης
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Τσιομπάνου
Ταμίας: Κυριάκος Κουτσαρδάκης
Μέλος: Θωμάς Ζανδές
Μέλος: Αργύριος Καραματσούκας
Μέλος: Λαυρέντιος Αθανασιάδης
 
Κατηγορία: