Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕ Τρικάλων

 

ΣΕΔΕ Τρικάλων 
 
Κατά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Τρικάλων που έγιναν την 18η Μαϊου ανεδείχθη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:
 
 
Πρόεδρος: Βαρδούλης Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος: Χολέβας Ιωάννης
Γραμματέας: Μπλούτσος Γεώργιος
Ταμίας: Γουλιώνης Παντελής
Μέλος: Τέας Ιωάννης
 
Αναπληρωματικά μέλη:         Μακρής Νικόλαος
                                                 Σουλεμέτσης Αθανάσιος
 
Κατηγορία: