Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕ Κορινθίας

ΣΕΔΕ Κορινθίας
 
 
Μετά τις εκλογές της 2-5-2007, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου Κορινθίας έχει ως εξής:
 
Κων/νος Παπασταμόπουλος                       : Πρόεδρος
Αθανάσιος Γκίκας                                       : Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Λαμπρινάκος                           : Γραμματέας
Δήμητρα Μαλαχάτη-Τιγκαράκη                  : Ταμίας
Δημήτριος Δαλακλείδης                              : Μέλος
Κατηγορία: 
Tags: