Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΔΕ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας

 
Μετά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας στις 17-4-2007, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:
 
Πρόεδρος                Σαρακατσάνος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος          Κοσμάς Γεώργιος
Γραμματέας             Μήτσης Ευθύμιος
Ταμίας                      Βαρέσης Κωνσταντίνος
Μέλος                      Κούκος Δημήτριος
Μέλος                      Κωστούλας Ιωάννης
Μέλος                      Μίσιος Ηλίας
 
Κατηγορία: