Μεγάλες αλλαγές στα Δημόσια Έργα (Μητρώα - άρση περιορισμών κα) με το κατατεθέν σχέδιο νόμου

Μεγάλες αλλαγές στα Δημόσια Έργα (Μητρώα - άρση περιορισμών κα) με το κατατεθέν σχέδιο νόμου:

Άρθρο 47: η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα μετατίθεται για τις 15/6/2017 για την Κεντρική Κυβέρνηση και για 20/10/2017 για το σύνολο του Δημόσιου τομέα.

Το άρθρο 47 όπως κατατέθηκε εδώ.

Η αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 47 όπως κατατέθηκε εδώ.

Άρθρο 118: αφορά τα Μητρώα Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων - παραπέμπει σε έκδοση ΠΔ για τις λεπτομέρειες εντός 8 μηνών.

Το άρθρο 118 όπως κατατέθηκε εδώ.

Η αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 118 όπως κατατέθηκε εδώ.

Άρθρο 119: αφορά άρση πλήθους περιορισμών (νομική μορφή ΑΕ από 3η τάξη και άνω - γεωγραφικοί περιορισμοί - άνω-κάτω όρια κα)

Το άρθρο 119 όπως κατατέθηκε εδώ.

Η αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 119 όπως κατατέθηκε εδώ.

Φορέας: