Κυκλοφόρησε πρόσφατα, από τις εκδόσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, το έργο του κ. Χρήστου Μητκίδη, Παρέδρου ΝΣΚ, με τίτλο: «Συμβάσεις Δημοσίων Έργων - Ν 3669/2008 - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία & νομολογία» (σελ. 552).

Το έργο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 2 και 23, Αθήνα, Φράγκων , Θεσσαλονίκη, Φίλωνος 107-109 Πειραιάς και Κανάρη 28-30. Πάτρα, καθώς και στο internet, στην ιστοσελίδα της Νομ.Βιβλιοθήκης - nb.org) και για την ολοκλήρωσή του ο συγγραφέας αφιέρωσε επτά χρόνια έρευνας και συλλογής στοιχείων. Το έργο συνιστά την πλέον ενημερωμένη, σύγχρονη κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν 3669/2008) επί τη βάσει της νομολογίας και ερμηνευτικών σχολίων του συγγραφέα. Η ανάλυση ακολουθεί τη σειρά των άρθρων του Κώδικα, παρεμβάλλονται ωστόσο και διατάξεις συναφών νομοθετημάτων, απαραίτητων για την κατανόηση της νομοθεσίας. Ιδιαίτερη ανάλυση και αναφορά γίνεται στην ιδιαίτερη νομοθεσία των ΟΤΑ για τα έργα.

Κυριότερη μέριμνα του συγγραφέα, όπως προκύπτει από τον πρόλογο του βιβλίου, είναι να προσφέρει όχι τόσο στους ειδικούς, όσο στο ευρύ κοινό των μηχανικών που εργάζονται στις συμβάσεις δημοσίων έργων (ως υπάλληλοι αναθετουσών αρχών, εργολήπτες ή προσωπικό εργοληπτικών επιχειρήσεων) ένα χρηστικό βοήθημα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες χειρισμού ενός δύσκολου και περίπλοκου αντικειμένου. Η ερμηνεία των διατάξεων είναι απλή και κατανοητή και η παράθεση των δικαστικών αποφάσεων των εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παρατίθεται με τρόπο καίριο και τεκμηριώνει τις απόψεις του συγγραφέα. Το έργο συμπληρώνεται με ένα λημματικό ευρετήριο και ένα ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων (ευρετηριάζονται περίπου 700 αποφάσεις των τελευταίων χρόνων, όλων των δικαστηρίων, διοικητικών, πολιτικών, Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ).

Σε καιρούς δύσκολους για τα δημόσια έργα, το έργο αποτελεί σοβαρή προσπάθεια στην κατανόηση των απαιτήσεων του νόμου και τη γνώση της νομολογίας και αποτελεί σοβαρό εξοπλισμό των ανθρώπων που ασχολούνται, από οποιαδήποτε πλευρά, με τις συμβάσεις δημοσίων έργων, στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα της πλευράς που υπηρετούν.

Κατηγορία: