Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους - Γενικό έγγραφο του ΙΚΑ

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Το συνοδεύον υπηρεσιακό σημείωμα βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 
Tags: