Κατάργηση Νομαρχιακών Τεχνικών Συμβουλίων (Τ.Σ.) & δυνατότητα σύστασής τους από τον Περιφερειάρχη.

H σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους -  μέλη της βρίσκεται εδώ

Το ΦΕΚ 85Α/11-04-2012 άρθρο 6 παρ. 10 (ιδ,ιε) σελίδες 2274 & 2275 βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: