ΙΚΑ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015
Δελτίο Τύπου

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω των παρατάσεων της ειδικής τραπεζικής αργίας, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015, και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/2015 και ακολούθως μέχρι την 16/07/2015, παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ       
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ θα βρείτε εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: