Χρόνος έκδοσης τιμολογίου αναδόχου δημόσιου έργου - των κ. Τ. Γακίδη, Νομικού συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και κ. Χ. Κυριακίδη, Φοροτεχνικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Το σχετικό κείμενο των κ. Γακίδη και Κυριακίδη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: