H έγκριση του συγκριτικού πίνακα και του πρωτοκόλλου τιμών μονάδας νέων εργασιών πρέπει, ενόψει της ανάγκης ταχείας περάτωσης των δημοσίων έργων και της χωρίς καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, να διενεργείται μέσα σε εύλογο χρόνο, τέτοιος δε χρόνος

H έγκριση του συγκριτικού πίνακα και του πρωτοκόλλου τιμών μονάδας νέων εργασιών πρέπει, ενόψει της ανάγκης ταχείας περάτωσης των δημοσίων έργων και της χωρίς καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, να διενεργείται μέσα σε εύλογο χρόνο, τέτοιος δε χρόνος θεωρείται το τρίμηνο από την υποβολή τους στην προϊσταμένη αρχή. Κατά συνέπεια μετά την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους στην εν λόγω αρχή, ο συγκριτικός πίνακας και το ανωτέρω πρωτόκολλο θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί, η αρχή δε αυτή δεν μπορεί πλέον, μετά την πάροδο του τριμήνου να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.