Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 105 04-05/2017. Ξεφυλλίστε το.