ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ τ. 99 "Κάτω τα χέρια από το ΤΣΜΕΔΕ"