Επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ προς την Σ.Ε./Ε.Ο. με θέμα: 'Θέση επείγοντος θέματος στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της ΣΕΕΟ-Κοινή θέση των ΕΟ για την αντιμετώπιση της Δημοπράτησης..

...σωρείας έργων με το αδιαφανές σύστημα της Μελέτης-Κατασκευής ως δήθεν ειδικά, καθώς και με αναιτιολόγητη προσθήκη Ειδικών Όρων-Κοινή απαίτηση ακύρωσης των υπ'όψη διαγωνισμών'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: