Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτεύουσας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Παραποίηση αποφάσεων 68ου Συνεδρίου ΠΕΣΕΔΕ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: