Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πάτρας προς τους νομικούς συνεργάτες της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Προυποθέσεις τοκοφορίας λογαριασμών' - Απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με τις θέσεις του νομικού συνεργάτη κ. Τ. Γακίδη επί του ερωτήματος

Η σχετική επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πάτρας βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: