Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Μεσσηνίας σχετικά με τη συμμετοχή του σε κινητοποιήσεις

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: