Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την αλλαγή του Καταστατικού της ΠΕΣΕΔΕ'. Απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: