Επιστολή του Ρ. Ποβάσκη προς τον Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου με θέμα: 'Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: