Επιστολή του Γεν. Γραμματέα της ΠΕΣΕΔΕ Γ. Μπαρμπούτη με θέμα: 'Μια υποκειμενική αποτίμηση των εργασιών του 68ου Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: