Επιστολή Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. με θέμα: Διακοπή έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ - Πρόταση για αποχή από τις δημοπρασίες

Το κείμενο της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: