Επιστολή ΠΕΣΕΔΕ προς ΚΕΔΚΕ για θέματα Εργοληπτών με Ο.Τ.Α.