Επιστολή Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τον νέο τρόπο φορολόγησης