Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)- Διαβούλευση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020

Το σχετικό link για την σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Tags: