Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: 'Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ με Ν.4152/2013, όπως ισχύει'

Το σχετικό Δελτίο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την προβλεπόμενη ρύθμιση βρίσκενται εδώ.

Κατηγορία: