Ενημέρωση μελών εργοληπτικών οργανώσεων ασφαλισμένων στο ΤΠΕΔΕ

 

 

Διαβάστε την επιστολή του κυρίου Γεράσιμου Θωμόπουλου, Προέδρου ΤΠΕΔΕ με θέμα 'Ενημέρωση μελών εργοληπτικών οργανώσεων ασφαλισμένων στο ΤΠΕΔΕ'.

Επιστολή

 

Κατηγορία: