Εγκύκλιος ΠΟΛ 1247/2011 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: 'Ύπαρξη ή μη υποκαταστήματος σε εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων όταν έχουν περαιωθεί οι εργασίες'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Η από 6/12/2011 σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Γ. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κ. Ι. Καπελέρη με θέμα: 'Διερεύνηση αλλαγής του καθεστώτος έκδοσης φορολογικής ενημερότητας' βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: