Εγκύκλιος ΠΟΛ 1164/2010 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: 'Αντικειμενικό σύστημα προστίμων Κ.Β.Σ. - Συνταγματικότητα αυτού'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Η απόφαση 2402-2010 του Συμβουλίου Επικρατείας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: