Εγκύκλιος ΠΟΛ 1096/2013 του Υπ. Οικ. με θέμα: 'Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 καθώς....

...και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012.

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: