Εγκύκλιος ΠΟΛ 1084/2013 του Υπ. Οικ. με θέμα: 'Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο'

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: