Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2011