Εγκύκλιος 14/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009)'