Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)'