Έγκριση 5ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων - Ενοποιημένη Διακήρυξη τύπου Α μετά την Κωδικοποίηση - Ενοποιημένη Διακήρυξη τύπου Β μετά την Κωδικοποίηση

Η έγκριση της 5ης βελτίωσης προτύπων τευχών βρίσκεται εδώ.

Η ενοποιημένη διακήρυξη Τύπου Α βρίσκεται εδώ.

Η ενοποιημένη διακήρυξη Τύπου Β βρίσκεται εδώ.