Εγκ.21 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:Δημοσίευση κοινής Υπουργικής απόφασης για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)'