ΕΑΑΔΗΣΥ: Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία εδώ:

Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:     

Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:     

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ.

Φορέας: