'Δημόσια Έργα - Νομοθεσία & Νομολογία': Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ντίνου Ρόβλια, Δικηγόρου, που αφορά στους Ν. 3669/2008, Ν. 3886/2010 και Ν. 4013/2011 και Νομολογία κατ' άρθρο, με ενημέρωση μέχρι Οκτώβριο 2012

Το βιβλίο πραγματεύεται τους:

- N. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων)

- Ν. 3886/2010 (Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων)

- Ν. 4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)

- Νομολογία κατ' άρθρο

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Κατηγορία: