Διευκρινήσεις για τα εικονικά τιμολόγια (ΠΟΛ.1249/21.11.2013 του Υπουργείου Οικονομικών)

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: