Διαμαρτυρία - κλείσιμο Γραφείου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ρόδου

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δωδεκανήσου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: