Δελτίο Τύπου Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας σχετικά με την ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 17-12-2010

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: