Υπουργείο Οικονομικών: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις

Νομοθέτημα: Nόμος Υπ’ Αριθμ. 4449
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 24/01/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 7 Α'
Τίτλος: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: