ΥΠΟΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 7/2016 "Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος 7
Φορέας: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Ημερομηνία: 17-02-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΩΙ2Ψ4653ΟΞ-20Η
Τίτλος: Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: