Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση
Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ημερομηνία: 20/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 928 Β'/20-03-2017
Τίτλος: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.
Αρχείο:
Σχόλια: