Ν 4410/2016 Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Νομοθέτημα: Ν 4410/2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 03/08/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 141/03-08-2016
Τίτλος: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Αρχείο:
Σχόλια: Με το άρθρο 54 διευθετείται η διπλή προκαταβολή (3%) σε περίπτωση εισφοράς έργου σε κοινοπραξία
Νόμος: