Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείων Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017

Νομοθέτημα: Απόφαση Αριθ. 30733
Φορέας: Υπουργεία Οικονομίας - Ανάπτυξης & Οικονομικών
Ημερομηνία: 21/03/2017
Δημοσίευση: ΦΕΚ 940Β'
Τίτλος: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: