Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Νομοθέτημα: Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016 
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30-12-2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 4447 Β'
Τίτλος: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν
οι Δ.Ο.Υ.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: