ΦΕΚ Α'200/24-10-2016 Διορθώσεις σφαλμάτων ν4412/16 σχετικά με την αναθεώρηση

Νομοθέτημα: ΦΕΚ Α'200/24-10-2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημερομηνία: 24/10/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ Α'200/24-10-2016
Τίτλος: Διορθώσεις σφαλμάτων ν4412/16 σχετικά με την αναθεώρηση
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: