ΦΕΚ 684 Β' /15-03-2016 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

Νομοθέτημα: Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15/03/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 684 Β' /15-03-2016
Τίτλος: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: