Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ: Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 20/07/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: